Marianne & Ragnar Lökkeberg lärde b.l.a. ut på första kurskvällen:

Skrea från Nor, Polska från Södra Dalarna, Bingsjöpolska, Polska från Järvsö,Hambopolska med vals från Järvsö. https://youtu.be/979_1ntV4B8

Obygdens Polskekurs  https://youtu.be/WEdtn00-CKc 
Torsdagen den 22 aug. kl 1900-2115 
Vi startar lite mjukt med repetition och kanske lite stegträning
Kursen pågår fram till kl 21.15 därefter fri dans till 22.00
Det ges då möjlighet att träna ytterligare på de danser som lärts ut på kursen
Övriga kursdagar: 5 sep.19 sep. 3 okt. 17 okt. 14 nov. 28 nov.
Deltagaravgiften 500 kr insättes på Bankgiro 449-5313
Kom gärna även på O-bygdens Polskevänners ordinarie danser
torsdagar jämn vecka med början 29 aug...
Kontakt : Ragnar Lökkeberg lokkeberg@telia.com
Mobil : 070 7922877
www.obygdens-polskevanner.se
Fräntorps Folkets Hus Fräntorpsgatan 10

 

Flodakursen 16-17 nov 

för vana polskedansare

Instruktörer : Leif och Margareta Wirtanen

Musik : Håkan Lindberg

Mer info kommer senare

 

Dansa polskor hos oss

Fridans med kursinslag varannan torsdag 1900-2200

ojämn vecka Övriga torsdagar kurs1900-2115 därefter fridans till 2200

Kontakt : Ragnar Lökkeberg Mobil : 070 7922877 lokkeberg@telia.com

 Medlemsavgiften 200 kr. insättes på

O-Bygdens Polskevänner Bankgiro:449-5313

www.obygdens-polskevanner.se