O-Bygdens Polskevänner

God fortsättning på det nya året 2022 !

P g a den fortsatt smittspridningen har styrelsen tagit beslut om att skjuta
upp startdagen för Polskekursen till 10 feb.

För ordinarie danskvällar är Preliminärt startdatum  den 3 feb.
Eventuella ändringar kan även ses på vår Facebooksida
eller här på hemsidan.

Styrelsen

Kontakt : Marianne Lökkeberg Mobil : 0760 35 08 10     lokkeberg@telia.com

 www.obygdens-polskevanner.se

Vi finns även på Facebook: O-bygdens Polskevänner