O-Bygdens Polskevänner

 Välkomna till höstens kurs-och dansverksamhet
torsdagar mellan 19:00-22:00 och med start 25 aug.

Kurskvällar startar 25 aug som sedan fortsätter
varannan tor
sdag jämna veckor t o m 1 dec.

Danskvällarna startar den 1 sep  och pågår
varannan torsdag udda veckor t o m 8 dec.

 

Vi kan kan även ses på vår Facebooksida

Kontakt : Marianne Lökkeberg Mobil : 0760 35 08 10     lokkeberg@telia.com

 www.obygdens-polskevanner.se   

BANKGIRO  449-5313

Vi finns även på Facebook: O-bygdens Polskevänner