Styrelsen
Ordförande
                   Vakant                    
                   Mobil : 
Kassör
                   Per Olof Lindh         polindh@gmail.com
Sekreterare
                   Berit Larsson           larssonberit45@gmail.com
Ledamöter
                   Göran Johansson
                   Morgan Olsson
                   Marianne Lökkeberg
                   Britta Österholm
Suppleanter
                   Göte Petersson
                   Kent Lindén
Revisorer      
                  Carl-Erik Dahlberg             
Revisorssuppleant   
                   Eva Lindén
 Valberedning
                    Marie Hurtig
                    Håkan Bengtsson
Studieledare
                    Göte Petersson
 
 
Danskurskommitté 
                    
                    Marianne Lökkeberg 
                    Berit Larsson
                    Eva Lindén
                    Kent Lindén
                    Anna-Stina Karlsson
                    Gunnar Karlsson
 
 
Festkommittéansvarig
                    Morgan Olsson
 
Nybörjar och fortsättningskursansvarig 
                    Ingvar Andersson    anderssoningvar@hotmail.com

 

 

 

O-Bygdens Polskevänner Bankgiro:449-5313

www.obygdens-polskevanner.se