Styrelsen
Ordförande
                   Marianne Lökkeberg    lokkeberg@telia.com           
                   Mobil :                               0760-350810
Kassör
                   Per Olof Lindh                 polindh@gmail.com
Sekreterare
                   Berit Larsson                   larssonberit45@gmail.com
Ledamöter
                   Morgan Olsson
                   Britta Österholm
                   Marie Hurtig
                   Håkan Bengtsson
Suppleanter
                   Göte Petersson
                   Kent Lindén
Revisorer      
                   Carl-Erik Dahlberg 
                   Ulla-Britt Andersson           
Revisorssuppleant   
                   Eva Lindén
 Valberedning
                    Eva Ryman
                    Christer Ryman
Studieledare
                    Göte Petersson
 
Danskurskommitté                     
                    Marianne Lökkeberg 
                    Berit Larsson
                    Eva Lindén
                    Kent Lindén
                   
Festkommittéansvarig
                    Morgan Olsson
 
Nybörjar och
fortsättningskursansvarig 
                    Ingvar Andersson         anderssoningvar@hotmail.com

  

O-Bygdens Polskevänner Bankgiro:449-5313

www.obygdens-polskevanner.se