Styrelsen
Ordförande
                   Ragnar Lökkeberg   lokkeberg@telia.com
                   Mobil : 0707-922877
Kassör
                   Per Olof Lindh         polindh@gmail.com
Sekreterare
                   Berit Larsson           berit.larsson1@comhem.se
Ledamöter
                   Göran Johansson
                   Morgan Olsson
                   Marianne Lökkeberg
                   Britta Österholm
Suppleanter
                   Göte Petersson
                   Kent Lindén
Revisorer      
                  Ulla-Britt Andersson
                  
 
Revisorssuppleant Eva Lindén
 
Valberedning
                    Marie Hurtig
                    Håkan Bengtsson
Studieledare
                    Göte Petersson
 
 
Danskurskommitté 
                    Ragnar Lökkeberg
                    Marianne Lökkeberg 
                    Berit Larsson
                    Eva Lindén
                    Kent Lindén
                    Anna-Stina Karlsson
                    Gunnar Karlsson
 
 
Festkommittéansvarig
                    Morgan Olsson
 
Nybörjar och fortsättningskursansvarig 
                    Ingvar Andersson    anderssoningvar@hotmail.com

 

 

 

O-Bygdens Polskevänner Bankgiro:449-5313

www.obygdens-polskevanner.se