O-Bygdens Polskevänner

OBS!  Styrelsen har p g a  Corona-viruset beslutat  att  

vårkursen tills vidare  är senarelagd.

Årsmötet är av samma skäl senarelagt.

 

 

Dansa polskor hos oss

Fräntorps Folkets Hus Fräntorpsgatan 10

Fridans med kursinslag varannan torsdag 1900-2200 ojämn vecka.

 Övriga torsdagar kurs1900-2115 därefter fridans till 2200

Kontakt : Ragnar Lökkeberg Mobil : 070 7922877 lokkeberg@telia.com

 

 

 

Grundkursen pågår torsdagar jämn vecka 19.00 till kl 21.15 därefter påbyggnad till 22.00.
Det ges då möjlighet att träna ytterligare på de danser som lärts ut på kursen
Deltagaravgiften 500 kr insättes på Bankgiro 449-5313

Medlemsavgiften 200 kr. insättes på

O-Bygdens Polskevänner Bankgiro:449-5313

www.obygdens-polskevanner.se


Obygdens Polskekurs https://youtu.be/LbYahUsjYIw