Nytt under fliken Polskevärlden 2019 : 

Polskekurs på Hjälmardansen 2019

 

På O-bygdens polskevänners vårutflykt till Fröjdens dansbana i Jönköpning bjöds på mat och dans till Mellgrens Spelmän : https://youtu.be/eplh4nZ81Lw 

Dansa polskor hos oss

Fridans med kursinslag varannan torsdag 1900-2200

ojämn vecka Övriga torsdagar kurs1900-2115 därefter fridans till 2200

Kontakt : Ragnar Lökkeberg Mobil : 070 7922877 lokkeberg@telia.com

 Medlemsavgiften 200 kr. insättes på

O-Bygdens Polskevänner Bankgiro:449-5313

www.obygdens-polskevanner.se