O-Bygdens Polskevänner

God fortsättning på det nya året 2022 !

P g a den ökade smittspridningen har styrelsen tagit beslut om att skjuta
upp Polskekursens startdag.
Vi hoppas att det skall räcka med 14 dagar
Preliminärt startdatum 27 jan.
För ordinarie danskvällar är Preliminärt startdatum framskjutet till den 3 feb.
Eventuella ändringar kan ses på vår Facebooksida
eller här på hemsidan.

Styrelsen

Kontakt : Marianne Lökkeberg Mobil : 0760 35 08 10     lokkeberg@telia.com

 www.obygdens-polskevanner.se

Vi finns även på Facebook: O-bygdens Polskevänner